March 15 - April 10 2019

TAFETA | Presents

Group show of works by Nkechi Ebubedike - Victor Ekpuk - Niyi Olagunju - Babajide Olatunji - George Osodi - Uthman Wahaab - Arlene Wandera